Projekty

Projekt pt.„Żłobek Rudy Lisek szansą na aktywizację”, nr RPPD.02.02.00-20-0106/18-00 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II: Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.2. Działania na rzecz równowagi praca-życie.
Umowa o świadczenie usług w żłobku
Umowa o świadczenie usług w żłobku
Rekrutacja
Rekrutacja
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie